Mājas lapa tapusi ar dziedātāja māsīcas Veltas Didrichsons (Linkolnā, ASV) atbalstu.

ceturtdiena, 2010. gada 11. novembris

Jānis Zābers – Drosmis bērnu operā Luteklīte


2010. gada 4. novembrī plkst. 22.00 Latvijas Radio 3 Klasika programmā iekļauti fragmenti no Jāņa Mediņa bērnu operas Luteklīte. Piedalījušies dziedātāji: Vera Davidone, Elvīra Volšteine, Jānis Zābers, Druvis Kriķis, Aleksandrs Daškovs, Ivars Krastiņš, LNSO un diriģents Centis Kriķis - 1969. gada ieraksts. Kā uzzinām no muzikoloģes Silvijas Stumbres raksta (Literatūra un māksla 17.V 1969.) tolaik Latvijas televīzija veidojusi latviešu klasiskajai operai veltītu ciklu, tajā iekļaujot arī J. Mediņa gaišo un saulaino operu Luteklīte. Tā ar A. Ozolas libretu sarakstīta 1939. gadā 5 mēnešu laikā. Operas mūzika ļoti viegli uztverama, tajā daudz tautasdziesmām rada muzikālā materiāla. Pirms Luteklītes dažu fragmentu atskaņojuma todien izskanēja arī muzikoloģes Vijas Briedes-Bulavinovas stāstījums par operas tapšanu, vadošajiem muzikālajiem raksturojumiem. Koncertmeistare Tija Goba klausītājiem uz klavierēm nodemonstrēja operas zīmīgākās tēmas. Pirmais fragments iepazīstināja ar gražīgo princesi Luteklīti (Vera Davidone), kurai apnikušas rotaļas un skaistās lelles. Āksts (Ivars Krastiņš) apsola parādīt dzīvas lelles, turpmāk princese iepazīstas ar J. Zābera atveidoto ganu Drosmi un lauku meitenēm. Pēdējā
fragmentā Luteklīte jau ir atspirgusi un tikusi vaļā no niķiem. Televīzijas uzveduma muzikālo iestudējumu veikuši V. Cīrule un D. Kriķis.
Foto: Vilma Cīrule un Jānis Zābers Maskavā 60. gadu sākumā.

http://www.latvijasradio.lv/program/3/2010/11/20101104.htm