Mājas lapa tapusi ar dziedātāja māsīcas Veltas Didrichsons (Linkolnā, ASV) atbalstu.

piektdiena, 2010. gada 10. septembris

Oratorija "Dzīvā Kvēle"

2010. gada 9. septembrī plkst. 20.20 Latvijas radio 3 Klasika pēc klausītāju lūguma raidīta Lūcijas Garūtas oratorija Dzīvā kvēle, kuras atskaņojumā piedalījās Jānis Zābers, Leonarda Daine, Pēteris Sīpolnieks, Latvijas Radio koris, LNSO, diriģents Leonīds Vīgners, ierakstu 1969. gadā izdarījis Maskavas skaņu ierakstu nams. Foto no Dailas Liepas arhīva.
http://www.latvijasradio.lv/program/3/2010/09/20100909.htm

„Skaņdarbs rakstīts tenoram, mecosoprānam, sieviešu un vīru koriem un simfoniskajam orķestrim kā veltījums Saules un Brīves dziesminiekam, Tautas dzejniekam Rainim 100 gadu dzimšanas dienas atcerē. Zābera solo skan oratorijas 3. un 5. daļā, viņa balss vismaz radio ierakstos viz spoži kā zobens asmens saules gaismā, nezaudējot raksturīgo vieglumu un saglabājot kā allaž perfektu dikciju. Duetā ar Leonardu Daini tenora patoss it kā apslāpē mecosoprāna dūmakaino tembru, taču kopaina veidojas neparasti krāsaina, dinamiski bagāta.
Ne velti pēc Dzīvās kvēles pirmizrādes 13. janvārī komponiste pateicas dziedonim ar kartiņu un vārdiem:
„Vissiltākais, vismīļākais paldies Jums par aizrautības pilno, tik ļoti pārliecinošo dziedājumu, paldies par silto sirdi, ko dāvājāt (..) pirmatskaņojumā.”
Šo sadarbību komponiste piesauc dziedonim veltītajos atvadu vārdos:
„Saules dzīvā kvēle kaist
Šodien kā priekš tūkstoš gadiem.
Kad šie Raiņa vārdi skanēja manī, es dzirdēju Tavu balsi, mīļais māksliniek! Es dzirdēju, ar kādu gaismas spēku oratorijas beigās ienāks Tava balss:
Brīves gars caur siržu vadiem
Mūžam līdzi saulei kaist.
Tu piepildīji to, ko biju sirdī auklējusi. Es biju laimīga, redzot ar kādu dedzību Tu iestudēji oratoriju, biju laimīga, dzirdot, ar kādu pacilātību un aizrautīgu saviļņojumu Tu dziedāji.[1]” (Oratorija piedzīvo atkārtotu atskaņojumu arī 1967. gada 17. maijā un izdota skaņuplatē.)”[1] Lūcija Garūta. Atsveice Jānim Zāberam. Literatūra un Māksla, 31.III 1973.