Mājas lapa tapusi ar dziedātāja māsīcas Veltas Didrichsons (Linkolnā, ASV) atbalstu.

Par mums
Vairākus gadus strādājot pie latviešu neatkārtojamā dziedoņa Jāņa
Zābera dzīves un daiļrades izpētes, radās nepārvarama vēlēšanās dalīties
apzinātajā bagātībā ar citiem mūzikas mīlētājiem, jo tautas tik ļoti mīlētā
mākslinieka vieta neapšaubāmi ir uz pasaules labāko tenoru pjedestāla!
Līdz šim izdotā grāmata Pusvārdā un trīs pēdējos gados klajā laistie
kompaktdiski ar dziedoņa devumu opermūzikas, kamermūzikas jomā un
citos žanros, nespēj pilnīgi atspoguļot to bagātību, kādu mums atstājis šis
mākslinieks. Šī mājaslapa nepretendē uz pilnīgu mākslinieka daiļrades
izpēti, vien ir mīlestības apliecinājums un godinājums tai paliekošajai
dailei, ko aiz sevis atstājis dziedātājs Jānis Zābers.
Piedāvājam atkal un atkal ieskatīties viņa vaibstos, klausīties saules
un maiguma pilnajā balsī, uzzināt jaunus faktus – ne velti, sastapt Jāni
Zāberu nozīmē – sastapt saulainu dienu! To novēlam arī jums!Par autori


Daiga Mazvērsīte (1965), mūzikas maģistre, pēdējos divdesmit gados darbojusies
kā žurnāliste, publiciste, radio raidījumu veidotāja galvenokārt latviešu populārās
mūzikas žanrā, bet, pētot izcilā operdziedonātāja Jāņa Zābera dzīvi un daiļradi,
atgriezusies pie tām zināšanām, kuras guvusi, mācoties J. Mediņa mūzikas
vidusskolas mūzikas teorijas nodaļā un ar izcilību absolvējot J. Vītola Latvijas Valsts
konservatorijas muzikoloģijas fakultāti.